Aktīvo Iedzīvotāju fonda
Projekts “Zaļie dzīves tetovējumi”
Līguma Nr. AIF/2022/KAPAC2/082

Biedrības "Vides iniciatīvu centrs" projekta "Zaļie dzīves tetovējumi" mērķis ir vairākos veidos attīstīt biedrības darbspēju ilgtermiņā. Mērķa sasniegšanai paredzētas četras aktivitātes: biedrības nākotnes stratēģijas izstrādāšana profesionālā vadībā, uzsākta starptautiska vides organizāciju sadarbības izveidošana, veicot biedru apmācības kampaņu organizēšanā un ieviešot savā darbībā kampaņu par zaļiem risinājumiem ikviena ikdienā, kas plānota kā inovācija biedrības darbības popularizēšanai un stiprināšanai. Projekts notiks partnerībā ar Norvēģijas nevaldības organizāciju "Norsensus Mediaforum", kas būs iesaistīta trijās no projekta aktivitātēm.

Projektā plānotās četras aktivitātes:
1.    Biedrības starptautiskās sadarbības attīstīšana
2.    Apmācības par vides kampaņas organizēšanu un sekmīgu mērķauditorijas sasniegšanu
3.    Biedrības ilgtermiņa stratēģijas izveidošana un darbības  uzraudzīšana
4.    Kampaņas "Zaļi tetovēta ikdiena" realizēšana biedrības popularizēšanai

Projekta rezultātā biedrība uzsāks starptautiskā sadarbību ar partneri Norvēģijā "Norsensus Mediaforum", izstrādās savas darbības stratēģiju nākamajam periodam līdz 2028.gadam, uzlabos biedru prasmes un zināšanas par vides kampaņu organizēšanu, palielinās savu biedru skaitu, publiskajā telpā nodrošinās regulāru un apjomīgu informāciju par biedrības darbu, organizēs vienu inovatīvu kampaņu. 
Ilgtermiņā projekta realizēšana ļaus biedrības darbību turpināt nākamajā attīstības līmenī, piesaistot vērtīgus cilvēkresursus, popularizējot un stiprinot biedrību, un kompleksi reaģējot uz klimata pārmaiņām, kas šobrīd skar ikviena cilvēka dzīvi un izdarītās izvēles zaļo risinājumu ieviešanā.

Projekta norises laiks ir no 2023.gada 1.augusta līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Kopējais projekta finansējums ir 19 998,72, ko 100% apmērā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

 


 

Projektu “Zaļie dzīves tetovējumi” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

 

Saistītie jaunumi:

 

 

Vides iniciatīvu centrs