Vides izglītības materiāli

SIA „Zaļā josta” vides izglītības materiālu mērķis ir aktualizēt jautājumu par sadzīves atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi, izglītot iedzīvotājus par atkritumu pārstrādi otrreizējās izejvielās un to pielietojumu, kā arī rosināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju būt sociāli aktīvam un rīkoties videi draudzīgi, mudinot uz šādu rīcību savus radus un draugus. Vairak informācijas šeit: http://www.zalajosta.lv/lv/vides-izglitibas-materiali

Uzzini, kā pareizi šķirot atkritumus un ietaupīt naudu

Kāpēc šķirot? Atkritumu šķirošanu atbalsta virkne argumentu gan viena cilvēka, gan visas sabiedrības līmenī.Ietaupām: šķirotos atkritumus (iepakojumu, stiklu, tekstilu, bīstamos atkritumus) savāc un pārstrādā bez maksas, bioloģiski noārdāmos (pārtikas un dārza atkritumus) – par zemāku maksu, kamēr nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas un apglabāšanas izmaksas ar katru gadu pieaug un pieaugs.
Vairak informācijas šeit: https://blog.swedbank.lv/maja/atkritumu-skirosana-629

Atkritumu šķirošana

Uzziniet vairak, kā tiek škiroti sadzīves atkritumi, izlietotie iepakojumi, piemēram: plastmasa, stikls, papīrs un kartons. Ir iespēja iegūt informaciju par bīstamo atkritumu šķirošanu.
Vairak informācijas šeit: https://www.atkritumi.lv/lv/skirosana/

Vides iniciatīvu centra filma par mežaparku

JĒKABPILS MEŽS. CILVĒKAM. PILSĒTAI. IEDVESMAI.

Vides iniciatīvu centrs