Biedrības “Vides iniciatīvu centra” darbību un zaļās aktivitātes, vides kampaņas iespējams atbalstīt ar ziedojumiem – mēs novērtēsim Jūsu ieguldījumu!

BIEDRĪBAS “VIDES INICIATĪVU CENTRS” REKVIZĪTI:
reģ.Nr. 50008101721
adrese: Brīvības iela 2D, Jēkabpils, LV 5201
Konts: LV05HABA0551048636309
Banka: "Swedbank" AS, kods HABALV22

 

JA ZIEDOJUMAM IR NORĀDĪTS KONKRĒTS MĒRĶIS, BIEDRĪBAI IR PIENĀKUMS VISU ZIEDOTO SUMMU IZLIETOT TIKAI ŠĪ MĒRĶA SASNIEGŠANAI.
BŪSIM PATEICĪGI, JA ZIEDOSIET ARĪ BIEDRĪBAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI – TAS PALĪDZĒS MUMS VĒL EFEKTĪVĀK DARBOTIES IKDIENĀ, LAI SASNIEGTU BIEDRĪBAS DARBĪBAI IZVIRZĪTOS MĒRĶUS.
PĒC ZIEDOTĀJA LŪGUMA ZIEDOJUMA LĪGUMUS SLĒDZAM PAR JEBKURU SUMMU, BET NOTEIKTI, JA ZIEDOJUMS IR LIELĀKS PAR 10 VALSTĪ NOTEIKTO MINIMĀLO ALGU SUMMU.

Vides iniciatīvu centrs