Apstiprināta biedrības “Vides iniciatīvu centrs” stratēģija 2023 – 2026

9 Nov

Apstiprināta biedrības “Vides iniciatīvu centrs” stratēģija 2023 – 2026

Stratēģijas izstrāde tika organizēa kā trīs secīgu semināru cikls 2023. gada 23. augustā, 14. un 26. septembrī, kā secīgu tiešsaistes un klātienes semināru virkne. Stratēģijas semināros piedalījās biedrības vadība, aktīvākie biedri un sadarbības partneri, brīvprātīgie.

Stratēģijas izstrādes metodiku sagatavoja un semināru darba gaitu nodrošināja moderators-konsultants Māris Millers (SIA Moderators/ Organizāciju attīstības klubs).

Šī stratēģija ir veidota kā pārskatāms dokuments, ko var izmantot gan VIC darbības plānošanai, gan komunikācijai ar sadarbības partneriem un citām iesaistītajām pusēm. VIC stratēģija ir dzīvs dokuments, kurā ir noteiktas biedrības vadlīnijas, balstoties uz pašu pieredzi, šī brīža izpratni par situāciju, aktualitātēm, pieejamajiem resursiem un spējām. Stratēģija var tikt koriģēta atbilstoši situācijai valstī, novadā, biedrības darba rezultātiem un citām aktualitātēm.

Stratēģijas idejas ir apkopotas biedrības ceļa kartē 2023.-2026.gadam, iezimējot gan jaunus regulāros pasākumus, projektu idejas, gan – stratēģijas uzraudzību un pārksatīšanas regularitāti.

Stratēģija tapusi “Aktīvo iedzīvotāju fonda” administrēta starptautiska projekta “Zaļie dzīves tetovējumi” ietvaros.

Projektu “Zaļie dzīves tetovējumi” līguma Nr. AIF/2022/KAPAC2/082finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Ieteikt citiem:
Vides iniciatīvu centrs