Atbalstīts biedrības “Vides iniciatīvu centrs” projekts NVO fonda 2021.gada programmā

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir apstiprinājis “NVO fonds 2021” projektu konkursa rezultātus. Finansējumu 1 391 000 EUR apmērā no Kultūras ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem, kas ir par aptuveni 300 000 EUR vairāk nekā pērn, saņems 87 nevaldību organizāciju projekti.

Viena no finansējuma saņēmējām ir arī biedrība “Vides iniciatīvu centrs”, kuras darbība bāzēta Jēkabpilī. Mikroprojektu konkursā atbalstīts projekts “Mainīt attieksmi: soli pa solim zero waste virzienā”. Projektu plānots uzsākt aprīlī.

Kopumā projektu konkursā tika saņemti 163 nevaldības organizāciju pieteikumi saliedētas sabiedrības projektiem, un to skaits ir līdzīgs kā pērn. No 93 iesniegtajiem makro projektiem atbalstīti 37 jeb 40%, bet mikro kategorijā — no 70 projektiem atbalstīti 50 jeb 70%.

NVO fonda mērķis ir ar dažādu pasākumu palīdzību stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.

Biedrība “Vides iniciatīvu centrs” projekta ietvaros jau aprīlī zoom tiešsaistes platformā organizēs diskusiju “Kas ir zero waste un kāpēc tas ir nozīmīgi?”. Tās laikā jebkuru interesentu iepazīstināsim ar zero waste pamatprincipiem, domāšanas veidu un noskaidrosim – ar ko sākt, lai mainītu savus ikdienas ieradumus un attieksmi, vēloties pievērsties bezatkritumu jeb zero waste stila dzīvesveidam?

Diskusijas organizēšanā sadarbosimies ar tādām nevaldības organizācijām, kam zero waste tēma jau ilgstoši ir darbības dienaskārtībā un/vai ir paredzēta darbības statūtos.

Diskusija un citi turpmākie pasākumi tiek organizēti projekta “Mainīt attieksmi: soli pa solim zero waste virzienā” ietvaros, līguma Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/006/47. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Agita Pleiko
Projekta vadītāja

Vides iniciatīvu centrs