Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” 2013.-2015.gados realizēja EEZ/Norvēģijas FI programmas projektu „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspējīgu un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām”.

Projekta laikā biedrība savā darbībā rūpējās par iedzīvotāju fiziskās veselības uzlabošanu, uzlabojot aktīvās atpūtas un sportošanas vidi Jēkabpils Mežaparkā – veica nūjošanas takas un orientēšanas takas un orientēšanās kartes izveidošanu, veica āra trenažieru uzlabošanu un uzstādīšanu, piesaistīja brīvprātīgos vairākās vides sakopšanas talkās.

Projekta mērķis bija saliedēt dažādas Jēkabpils sabiedrības grupas, brīvprātīgā darba rezultātā sakopjot apkārtējo vidi šodien un aicinot sabiedrību arī nākotnē iesaistīties sakoptas vides veidošanā

Projektu finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Projektu līdzfinansē: Jēkabpils pašvaldība.

 


 

In 2013-2015, the Association “Environmental Initiative Center” implemented the EEA / Norwegian FI program project “Cohesion of Jēkabpils and surrounding counties and involvement of volunteers in cleaning up the environment, creating it sustainable and adapting it to the needs of society”.

During the project, the association took care of improving the physical health of the population by improving the active recreation and sports

environment in Jēkabpils Mežaparks – created a Nordic walking trail and orienteering trail and orienteering map, improved and installed outdoor exercise machines, attracted volunteers for several environmental clean-ups.

The aim of the project was to unite various groups of Jēkabpils society, as a result of voluntary work cleaning up the environment today and inviting the society to get involved in the creation of a cleaned environment in the future.

The project was financially supported by Iceland, Liechtenstein and Norway.

The program is funded by the EEA Financial Mechanism and the State of Latvia. The project is co-financed by: Jēkabpils municipality.

Vides iniciatīvu centrs