Biedrība “Vides iniciatīvu centrs” 2020.gadā realizēja Latvijas valsts NVO fonda programmas atbalstītu projektu “Līdzdarbojies vides saudzēšanā – nededzini, bet šķiro!” ar kopējo finansējumu 7000 eur.

Projekts sniedzis ieguldījumu biedrības “Vides iniciatīvu centrs” veiktspējas pieaugumā, pievēršot vietējās kopienas un mediju uzmanību vides saudzēšanas tēmai, rosinot nededzināt, bet šķirot mūsu pašu radītos atkritumus. Projekta laikā veikts pētījums par atkritumu dedzināšanas kaitīgumu, iedzīvotāju aptauja par attieksmi un paradumiem atkritumu šķirošanā un dedzināšanā, vides kampaņa veloorientēšanās pasākuma veidā un informatīvā kampaņa medijos, veidojot sabiedrības attieksmi kā par kopējo rūpi vides veselības saglabāšanā. Izveidots video par biedrības darbību un ikviena iespējām tajā iesaistīties.

Pēc veiktā pētījuma un iedzīvotāju aptaujas apkopojuma rezultātā izstrādātajiem secinājumiem izveidotā priekšlikumu kopa iesniegta atkritumu poligona “Dziļā vāda” administrācijai un saistītajām pašvaldībām vai to atkritumu apsaimniekotājiem.

Projekta rezultātā no 2020.gada aprīļa līdz oktobrim biedrībā iesaistījušies jauni biedri un brīvprātīgie, lai attīstītu sadarbību Latvijā aktuālos vides veselības jautājumos.

Kampaņas video “Šķiro, nevis dedzini!”: https://www.facebook.com/biedribaVIC/videos/296370874938034/

Vides iniciatīvu centrs