Biedrība “Vides iniciatīvu centrs” realizējusi vairākus Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansētus projektus. To finansiālais apjoms ir neliels, bet idejas, ko esam realizējuši dzīvē, vienmēr ir interesantas!

Tā biedrība savas darbības laikā šī finansējuma ietvaros veikusi:

  • sabiedrības domas izpētes projekts par iedzīvotāju motivācijas problēmām videi draudzīgu risinājumu ieviešanā un atkritumu šķirošanā, vienlaicīgi veicot sabiedrības izglītošanu par vides saudzēšanas iespējām, šķirojot atkritumus;
  • sabiedriskās domas izpēte par Jēkabpilij svarīgām vides problēmām un to iespējamiem risinājumiem;
  • talku organizēšana;
  • piedalīšanās Pirmā Jēkabpils iedzīvotāju foruma organizēšanā;
  • labdarības projekts “Labā sirds”, dodot lietām otro dzīvi;
  • „NVO dārza projekts Jēkabpils nevalstiskā sektora vienotībai”;
  • vairākkārtēji projekti vides uzlabošana bērnu un pusaudžu vajadzībām rotaļlaukumos un pie daudzdzīvokļu mājām u.c.

Biedrība turpinājusi iestāties par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu vides saudzēšanā un izejmateriālu otrreizējā izmantošanā. Sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju Jēkabpils pilsētā SIA“Jēkabpils pakalpojumi”, biedrība ir iniciējusi un panākusi dalīto atkritumu savākšanas konteineru novietošanu pie vairums pašvaldības iestādēm, daļēji – arī to iekštelpās. Biedrības pārstāvji ir norādījuši uz pašvaldības priekšzīmes nozīmīgumu dalītā atkritumu savākšanā.

Lai gan šobrīd jau skolu programmās ir iekļauta mācību viela par atkritumu šķirošanu, tomēr joprojām sabiedrību, īpaši gados vecākos iedzīvotājus, ir nepieciešams izglītot par dabas resursu taupīšanu un atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Risinātas biedrības pārstāvju atsevišķas sarunas ar atkritumu apsaimniekotāju par iespējām veidot izglītojošas vides akcijas un sadarbību ar biedrību šai jomā.

Saprotot, ka tieši pašvaldība ir tā instance, kas var daudz darīt, lai savus iedzīvotājus atbalstītu un radītu apstākļus, kad iedzīvotājiem ir ērti piedalīties atkritumu šķirošanā gan infrastruktūras ziņā, gan tas būtu finansiāli izdevīgi, biedrības pārtāvji ir aktualizējuši šķirošanas konteineru slēgšanu kā traucēkli ievietot tajos atšķiroto papīru. Panākta daļēja atkritumu konteineru vāku nenoslēgšana atsevišķos šķirošanas laukumos.

Pēdējais ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstu realizētais projekts bija 2015.gadā ar nosaukumu “Dabas iedvesmoti”.

Projekta laikā tika veikta Jēkabpils 151 iedzīvotāja viedokļu izzināšana par pilsētvides zaļās teritorijas problēmām un iedzīvotāju vēlmēm attiecībā uz zaļās zonas izmantošanu; aptaujas rezultātu apkopošana un prezentācijas izveide. Gados jaunajiem jēkabpiliešiem notika organizētas 26 vizuālās mākslas nodarbības brīvā dabā – pavisam piedalījās 16 bērni no 4 līdz 10 gadiem. Pēc nodarbību noslēgšanas

tika organizēta brīvdabas zīmējumu izstāde ieinteresētajiem, vecākiem, medijiem. Veikta projekta vadība un publicitāte.

Vides iniciatīvu centrs