Biedrība “Vides iniciatīvu centrs” sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru (NVA) ir veikusi jauniešu atbalstu programmā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstīšana nevalstiskajā sektorā”.

Tā 2015.gada vasarā viens jaunietis strādāja biedrībā, apgūstot projekta asistenta pienākumus. Tika izveidota viena brīvprātīgā darba darbavieta ar NVA stipendiju.

Jaunietis strādāja nepilnu darba dienu – katru dienu 4 stundas. Iegūto pieredzi jaunietim ir tiesības atspoguļot savā CV.

Vides iniciatīvu centrs