Socioloģiskā aptauja par Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves apkārtni Jēkabpilī

14 Jūn

Socioloģiskā aptauja par Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves apkārtni Jēkabpilī

Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskā plānojuma izstrādē svarīgs ir iedzīvotāju viedoklis, tādēļ tiek veikta socioloģiskā aptauja ar mērķi noskaidrot sabiedrības vajadzības, intereses un vēlmes šīs vietas attīstībai.

Aptaujas anketu digitāli iespējams aizpildīt šeit līdz 24.06.2022: https://forms.office.com/r/vXV3TKHZ44

Anketu var arī izdrukāt un aizpildīt papīra formātā:

Socioloģiskā aptauja par Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves apkārtni Jēkabpilī

Papīra formātā aizpildītās anketas līdz 24.06.2022. var nogādāt Jēkabpils novada pašvaldībā, Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150a, ievietojot pasta kastītē pie ārdurvīm.

Autors: 
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde
Ieteikt citiem:
Vides iniciatīvu centrs