Iedzīvotāju viedoklis par degradēto teritoriju esamību/neesamību Jēkabpils novadā.

4 Sep

Iedzīvotāju viedoklis par degradēto teritoriju esamību/neesamību Jēkabpils novadā.

  1. Vai Tavuprāt Jēkabpils novadā ir degradētās teritorijas? No 11 atbildēm 100% respondentu atbildēja-jā.

Kura Tavuprāt, Jēkabpils novadā ir uzskatāma par degradēto teritoriju? Respondentu viedokļus komentēja  Inese Lapiņa – Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja.

  • J.Raiņa iela, kur kādreiz atradās armijas daļa - ēkai ir kultūrvēsturiskas nozīmes piemineklis, ir apstiprināts projekts par šīs būves sakārtošanu, kas drīzumā tiks uzsākts.
  • Auseklīša ielas grausti- viena no ēkām pieder pašvaldībai, otra ēka uzņēmējam, tiek veiktas sarunas par teritoriju sakārtošanu. Ir noslēgta iespēja iekļūt šajās ēkās.
  • Madonas iela - bīstamākie grausti ir nojaukti.
  • Ķieģeļu ielas industriālais rajons - norit teritorijas sakopšanas darbi.
  • Cukurfabrikas rajons - notiek sarunas ar īpašniekiem, par teritorijas sakopšanu.
  • Mežgales ciems – šajā un citās vairs neapdzīvotajās lauku teritorijās, kamēr pamestās dzīvojamās mājas nerada draudus apkārtējiem cilvēkiem un videi, pasākumi ēku nojaukšanai nav paredzēti.
  1. Jautājumi, kurus vēlaties uzdot pašvaldības darbiniekam, šīs problēmas risināšanā?

Kad tiks sakārtotas šīs degradētās teritorijas? Vai graustus paredzēts nojaukt tuvākajā laikā? Vai pašvaldība meklē saimniekus šīm teritorijām? Jēkabpils pašvaldības nekustamo īpašumu vadītāja Inese Lapiņa atbild - pašvaldība regulāri meklē šo teritoriju saimniekus, liekot sakopt šīs teritorijas, liek sodus, ja solījumi netiek pildīti. Par graustiem runājot, viss atduras pret milzīgiem naudas līdzekļiem. Ēku tehniskā ekspertīze, lai nojauktu maksā no 30-70 tūkstošiem eiro.

Par aizaugušajām vai latvāņu skartajām teritorijām, kas ir pašvaldības īpašumā Jēkabpils novads uzņemas atbildību. Cīņa ar latvāņiem notiek līdz privātu īpašumu robežai, pašvaldība nav tiesīga svešā īpašumā bez saskaņošanas veikt darbības, bet diemžēl latvāņu izplatības robeža nebeidzas līdz ar īpašuma robežām. Zālājs, piekļūstamās vietās, tiek nopļauts vismaz vienreiz gadā.

     4. Vai Tu labprāt iesaisties apkārtējās vides sakopšanas darbos?

7 no 11 respondentiem atbildēja-jā, 4 no 11 atbildēja nē vai trūkst informācijas par sakopšanas talkām novadā. Kopā piedalījās 11 respondenti.

     5. Kas būtu jāņem vērā, veicot vides labiekārtošanu? Respondentu ieteikumi:

                  *  Uzklausīt iedzīvotāju viedokli un ņemt vērā iedzīvotāju intereses

                  * Noteikti darbi jāveic tā, lai būtu mazāks kaitējums videi.

                  * Būtu jāiesaista vairāk jauniešu.

                  * Vides pieejamība, ekosistēmu pakalpojumi, lietus ūdens apsaimniekošanas jautājumi.

                 * Vienots pilsētas tēls, bet ar katra rajona simbolu.

                 * Vairāk atkritumu urnu.

                 *  Domāt par cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām.

Anketēšana tika veikta ar Google aptaujas palīdzību, izplatot to biedrības sociālajos tīklos:

https://forms.gle/9KpuLjqzBatCJpa4A

 

Ieteikt citiem:
Vides iniciatīvu centrs