Trešā diskusija ,,Degradētās teritorijas Jēkabpils novadā”.

4 Sep

Trešā diskusija ,,Degradētās teritorijas Jēkabpils novadā”.

Vides iniciatīvu centrs šī gada 11.augustā rīkoja diskusiju ,,Degradētās teritorijas Jēkabpils novadā”. Diskusija notika pie savulaik celtajām trīsstāvīgajām “Lauktehnikas” kooperatīva garāžām Brīvības ielas teritorijā. Šīm garāžām nav apsaimniekotāju un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji šeit nelegāli atved dažādus sadzīves atkritumus, īpaši būvgružus, kā arī piesārņo vidi, mainot automašīnām, piemēram, eļļu. Pirms diskusijas tika aicināts ikviens interesents paust savu viedokli, aizpildot e-anketu.  Uz diskusiju kā Jēkabpils novada pašvaldības pārstāve ieradās Inese Lapiņa – Jēkabpils novada pašvaldības Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja.

Šajā reizē īpašu uzmanību pievērsām iepriekš minētajām garāžām, kuras šobrīd ir izdemolētas un piesārņotas ar sadzīves atkritumiem, taču to esošais stāvoklis uz šo brīdi ir stabils. Diskutējām kā uzlabot vidi ap šīm garāžām un realizēt vismaz minimālu to sakopšanu.

Ieteikums no vides iniciatīvu centra bija rīkot  šeit talku.  Svarīgas ir ne tikai talkas, ko rīko vienreiz gadā pavasarī, bet arī talku, kura būtu nepieciešama kāda objekta sakopšanai. Izskanēja viedoklis, lai piesaistītu talkotājus varētu uzrunāt māksliniekus, kas iespējams piešķirtu objektam jaunu elpu.  Pašvaldības pārstāve Inese lapiņa izteica viedokli, kad pašvaldība tādā gadījumā varētu sniegt atbalsti, piešķirot atkritumu urnas, kā arī to sastāvu vēlāk aizvest uz atkritumu poligons.

Taču jebkura šāda veida iniciatīva atduras pret naudas līdzekļiem, kuri ir ļoti lieli:

  1. Ēkas tehniskā ekspertīze, lai nojauktu maksā no 30-50 tūkstošiem eiro.
  2. Īpašuma inventarizācija, kura sevī ietver zemes uzmērīšanu, būves kadastrālo uzmērīšanu, maksā ap 10 000 eiro.

Iedzīvotāju iesūtītie jautājumi galvenokārt bija par respondentu prāt degradētajām teritorijām Jēkabpils novada teritorijā un kad nojauks vai sakops šīs teritorijas.

Ieskats iedzīvotāju viedoklī par degradētajām teritorijām Jēkabpils novadā  un I.Lapiņas sniegtajām atbildēm un komentāriem lasāms šeit.

Diskusijas laikā rastie ierosinājumi par “Lauktehnikas” garāžu kooperatīvu Jēkabpilī:

  1. Ierobežot teritorijas piekļuvi, uzliekot norobežojošu barjeru;
  2. Nodot ēku mākslinieku auditorijai;
  3. Mājas ēkas apgleznot ar grafiti;
  4. Biedrībai iniciēt teritorijas sakopšanas talku, šāda iniciatīva apliecinātu, ka sakopšanas talkas iespējams veikt ne tikai ,,Lielās talkas” ietvaros;
  5. Īstenojot šādu talku pašvaldība apņemtos nodrošināt ar atkritumu konteineriem un to savākšanu;
  6. Izsludināt ēku izsolē, tā panākot iespējams īpašumtiesību maiņu.

Diskusija notika NVO Fonda  2022 projekta “Zaļi risinājumi ilgtspējīgai sabiedrībai: soli pa solim” diskusiju cikla ar pašvaldību “Zaļie izaicinājumi” ietvaros.

 

Ieteikt citiem:
Vides iniciatīvu centrs