Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” 2022.gadā realizē NVO Fonda projektu “Zaļi risinājumi ilgtspējīgai sabiedrībai: soli pa solim”.

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju sadarbību ar nevalstisko sektoru, lai uzlabotu iedzīvotāju uzticēšanos un iespējotu pilsonisko līdzdalību vides jautājumu risināšanā, īpaši Latvijas reģionos, kā arī atbalstīt biedrības kapacitātes pieaugumu rīcībspējas vairošanā.

Projekta mērķa grupa ir 3 nevaldības organizācijas, 30 biedrības dalībnieki un brīvprātīgie, 70 iedzīvotāji un 4 valsts/pašvaldības rīcībpolitikas veidotāji, publiskā sektora pārstāvji.

Projekta aktivitātes ietver:

  • 3 diskusiju veikšanu ar valsts/pašvaldību publiskā sektora pārstāvjiem par iedzīvotājiem svarīgiem un jau aizsāktiem, bet nepabeigtiem vides jautājumiem, to laikā rodot sadarbības risinājumus un izskaidrojot NVO iesaistīšanās jēgu, iespējamo pienesumu, nozīmi iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā;
  • Biedrības mājaslapas renovāciju rīcībspējas paaugstināšanai;
  • Video sižetu sērijas par lietu otro dzīvi izveidošanu un ievietošanu mājaslapā, sociālajos tīklos, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos un dalīšanos, popularizētu biedrību;
  • Iedzīvotāju video konkursa organizēšanu, akcentējot vides veselības jautājumus un veicinot aktīvu dzīvesveidu, kā arī sadarbību ar NVO sektoru, vairojot biedrības atpazīstamību.

Projekta rezultātā tiks uzlabota biedrības “Vides iniciatīvu centrs” kapacitāte un rīcībspēja, veicināta iedzīvotāju sadarbība ar NVO, uzticēšanās un iesaistīšanās NVO darbā, uzlabosies izpratne par pilsonisko līdzdalību un līdzdalības veidiem un veidotas sadarbības attiecības ar publisko valsts sektoru Latvijā un Jēkabpils novadā, Zemgalē.

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2022.-30.09.2022.

Projektu “Zaļi risinājumi ilgtspējīgai sabiedrībai: soli pa solim” (Līguma identifikācijas numurs: 2022.LV/NVOF/MIC/046/27) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

2022.gadā biedrība īsteno projektu “Zaļi risinājumi ilgtspējīgai sabiedrībai: soli pa solim”

Sēklu dalīšanas kampaņa „Pavasara sveiciens rudenim”!

Pirmā diskusija ciklā „Zaļie izaicinājumi”

Otrā diskusija par velo koncepciju Jēkabpilī

Trešā diskusija ,,Degradētās teritorijas Jēkabpils novadā”

Esiet sveicināti jaunajā biedrības mājaslapā!

Viedie padomi #1

Iedvesmo citus ar savu „viedo padomu”

Viedie padomi #2

Viedie padomi #3

Aptauja: Degradētās teritorijas JĀ vai NĒ?

Viedie padomi #4

Viedie padomi #5

Viedie padomi #6

Viedie padomi #7

Viedie padomi #8

Viedie padomi #9

Viedie padomi #10

Kampaņa “Pavasara sveiciens rudenim” visaktīvāk aizritējusi bērnudārzos

Kampaņa “Pavasara sveiciens rudenim” noslēgusies

Vides iniciatīvu centrs